Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Papirarkiv - avleveringslister IKA Trøndelag

 Pasientjournaler, elevmapper, personalmapper, klientmapper, barnehagemapper og andre mapper som går på personer er organisert etter etternavn.

Møtebok formannskap/kommunestyre 1924-1963

Møtebok kommunestyre 1963-1967

Møtebok formannskap 1963-1966

Vedtaksbok for ordføreren 1941-1945

Brevjournal 1941-1971

Protokoll over valg til nemnder og råd 1924-1960

Korrespondanse 1924-1970

Gjenpart av skriv 1965-1967,1969

Korrespondanse vedr. vegsaker 1920-1968

Korrespondanse vedr. grunnerklæringer 1935-1976

Korrespondanse vedr. kommunekassen/likning 1924-1935

Elvesikring 1949-1968

Div. korrespondanse vedr. vassanlegg, jordlovsaker, ferjesaka, sysselsetting 1951-1961

Økonomisk oppgjør mellom Hemne og Snillfjord 1963-1967

Div. skriv vedr. Heim kommune 1958-1963

Korrespondanse vedr. Tannvik skole 1962-1964

Minkfarm 1964-1968

Kommunale lån 1930-1934

Anvisningsbøker 1924-1960

Turistutvalg 1961-1964

Samordningsnemnd 1963

Revisjonsprotokoll 1934-1974

Journal 1935-1950

Korrespondanse kommunekassen 1955-1964

Kassadagbøker 1937-1967

Kassamemorial 1942-1964

Reskontrobok 1936-1938

Kontobok for drifts- og kapitalregnskapets poster 1942-1964

Driftsregnskap 1950-1963

Kontobok for aktiva og passiva 1944-1965

Kontobok for alle øvrige konti 1941-1942

Råbalansebok 1944-1945,1962 

Oppgjørs -og statusbok 1942-1964

Regnskapsbok for Snillfjord folkebibliotek 1966-1972

Regnskapsbilag 1972

Hovedbok 1949-1964

Budsjett 1940-1969

Regnskap 1945-1957,1964

Driftsregnskap 1942-1949

Div. regnskap veganlegg Våvatnet-Vuttudal, Ytre Snillfjord - Vuttudal og Berdalsveien 1952-1965

Regnskap/bilag skolestyret 1961

Skatteregnskapet 1957-1963

Skattedagbok 1949-1957

Kontobok for barnetrygd 1946-1959

Kontobok for kontokort/skatteregnskapet 1957-1959

Kontobok for skatteregnskapet 1957-1962

Skatteutpantingsbok 1933-1956

Register over arbeidsgivere ved skattetrekk 1957-1969

Likningsprotokoll 1924-1956

Skattelister1946-1947,1958-1960

Kladdelister 1945-1964

Møtebok (stortingsvalg) 1924-1975

Møtebok (stortingsvalg) 1981-1989

Møtebok (kommunevalg) 1928-1979

Journal 1963-1967

Manntall Snillfjord 1959

Korrespondanse/saksdokumenter 1934-1965

EF-folkeavstemning 1972

Div. manntall 1959,1965,1972

Div. valgbøker 1918-1989

Overformynderi 1903-1943

Register over umyndige og verger 1922-1933

Uskiftebok 1939

Skifteutleggsprotokoll 1928-1936

Panteobligasjonsprotokoll 1936-1939

Korrespondanse 1935-1953

Div. rundskriv 1929-1939

Inntekts- og utgiftsbilag 1933-1941

Overformynderregnskap m/bilag 1928-1950

Møtebok skolestyre 1924-1966

Saksregister 1961-1966

Kopibok 1924-1955

Journal 1924-1967

Korrespondanse/saksbehandling 1924-1963

Tilsettinger/korrespondanse 1945-1964

Lærerposter/korrespondanse 1964-1965

Rundskriv, trykksaker/korrespondanse 1924-1931,1941-1966,1970

Anvisningsbøker 1924-1963

Læreransettelser/protokoll 1945-1968

Møteprotokoll skoleråd 1960-1979

Møtebøker eksamensnemnder 1929-1970

Eksamensbesvarelser 1926-1961

Møtebok skoleboksamling 1937-1963

Journal 1946-1952

Regnskapsoversikt 1937-1972

Korrespondanse/saksbehandling 1956-1973

Møtebok nemnd for 9-årig enhetsskole 1965-1966

Møtebok skoleplankomiteen 1936

Skoleprotokoll Fenes skolekrets 1948-1972

Avgangsvitnemål-protokoll Fenes skolekrets 1900-1945

Inventarbok Fenes skolekrets ca 1890

Hovedprotokoll Moldtun, Fjorden og Fenes skoler 1892-1919

Kretsmøteprotokoll Hemnskjel skolekrets 1890-1975

Korrespondanse 1967-1974

Dagbok Hevnskjel og Valslagvaagen folkeskoler 1908-1924

Dagbok Hemnskjel folkeskole 1924-1969

Dagbok Flesvik folkeskole 1941

Lysvangen folkeskole 1956-1967

Dagbok Hemnskjel folkeskole 1963-1974

Skoleprotokoll med inventarliste 1902-1923,1925-1947

Dagbok Kongensvoll folkeskole 1969-1981

Korrespondanse/saksdokumenter 1957-1980

Skoleprotokoll Leksa, Kongensvoll, Vingvågen, Agdenes 1927-1956

Møtebok tilsynsutvalget 1890-1982

Skoleprotokoll Kongensvoll folkeskole 1928-1975

Inventarprotokoll utdatert

Korrespondanse Mjønes skolekrets 1962-1969

Karakterprotokoll Sunde skole 1931-1940

Karakterprotokoll Mjønes skole 1940-1955

Karakterprotokoll 1956-1969

Tilvektstliste skolebibliotek 1935-1968

Regnskap skolebibliotek 1958-1969

Kretsmøte - møtebok 1890-1967

Korrespondanse tilsynsnemnd 1966-1976

Dagbok Sunde skole 1931-1940

Dagbok Mjønes skole 1940-1969

Korrespondanse Tannvik skolekrets 1955-1964

Dagbok 1937-1979

Hovedbok for Tannvik krets 1863-1979

Hovedbok for Ven krets 1872-1916

Hovedbok for Vuttudal krets 1911-1917

Hovedbok for Aa krets 1912-1917

Hovedbok 1938-1972

Avgangsvitnemålprotokoll 1943-1967

Protokoll over undervisningsmateriell udatert

Regnskap for skoleboksamling 1947-1959

Møtebok for Tannvik kretsmøte 1890

Møtebok for Aa kretsmøte 1890-1985

Møtebok for Tannvik kretsmøte 1912-1972

Skoleprotokoller Vaslavågen skolekrets 1901-1953, 1955-1961

Dagbok Ven skole 1916-1953

Dagbok Tannvik skole 1916-1937

Skoleprotokoll Ven og Tannvik skoler 1916-1932

Dagbok Vingvågen krets 1866-1891

Korrespondanse Vuttudal skolekrets 1922-1960

Korrespondanse tilsynsnemnd 1961

Hovedbok 1938-1961

Avgangsvitnemålprotokoll 1945-1961,1965-1970

Tilvekstliste skoleboksamling 1938-1960

Regnskapsbok skoleboksamling 1951-1962

Kretsmøte - møtebok 1890-1961

Korrespondanse Vågan skolekrets 1977-1978

Kretsmøte - møtebok 1890-1978

Skoleprotokoll Vaage skole 1910-1912

Skoleprotokoll Mjønes skole 1910-1912

Skoleprotokoll Flesvik skole 1910-1926

Skoleprotokoll Vaagen skole 1913-1923

Skoleprotokoll Mjønes skole 1924-1931

Skoleprotokoll Våge skole 1924-1931

Skoleprotokoll Mjønes skole 1924-1931

Skoleprotokoll Flesvik skole 1927-1931

Dagbok Aa skolekrets 1956-1970

Skoleprotokoll 1859-1919

Avgangsvitnemålprotokoll 1942-1965,1967-1970

Møtebok for byggenemnda 1954-1955

Tilvekst/regnskap skoleboksamling 1937-1969

Regnskap skoleboksamling 1948-1960

Tilvekst skoleboksamling 1970

Utlånsbok 1968-1971

Korrespondanse tilsynsnemnd 1923-1967

Dagbok Aa og Vuttudal 1863-1970

Dagbok Aa, Vuttudal og Ven 1993-1967

Hovedbok Aa, Vuttudal og Ven 1893-1940

Skoleprotokoll Aa og Vuttudal 1918-1933

Protokoll Snillfjord framhaldsskole 1936-1970

Korrespondanse 1968-1970

Møtebok for eksamensnemnd for framholdsskolen 1950-1970

Skoleprotokoll 1964-1971

Tilvekst/regnskap ukjent krets 1937-1946

Fattigstyret i Hevne 1890-1945

Sosialstyret, korrespondanse 1965-1971

Korrespondanse trygdenemnd 1947-1956

Forhandlingsprotokoll fiskerimanntallet 1956-1983

Korrespondanse 1966-1981

Liste A-B 1964-1981

Møtebok for styret bibliotek 1933-1977

Kassabok 1933-1965

Forhandlingsprotokoll jordstyret 1929-1968

Journal 1947-1977

Dyrkningsprotokoll 1946-1958

Dyrkningsplaner 1934-1958

Dagliste for anvisning av kraftfor til forbrukere 1964-1967

Protokoll over jordbruksarealet 1941-1945

Tilskudd til grøfting 1960-1974

Tilskudd til siloanlegg 1961-1974

Forhøyd nydyrkingsbidrag til småbruk 1960-1974

Korrespondanse, emnedelt 1947-1957

Regnskag/bilag 1955-1963

Kassabok 1953-1962

Journal kommunal kontrollnemnd 1942-1964

Møtebok prisnemnd 1942-1947, 1950

Korrespondanse 1956-1981

Møtebok forsyningsnemnd 1973-1978

Journal 1948-1982

Byggematerialsøknader 1949-1956

Oppgave over bygg i arbeid 1956-1963

Møteutskrifter fra div. nemnder 1972-1973

Dagbok over bygg i arbeid 1971-1973

Kartotek over utdeling av rasjoneringskort, ved 1945

Korrespondanse 1947-1950

Regnskap 1943-1946

Reskontro 1945-1946

Korrespondanse, småbruk og bolignemnd 1946-1964

Takstprotokoll 1927

Møtebok oppgjørsnemnd 1948

Korrespondanse 1946-1950

Regnskap og bilag 1947-1951

John og Dordi Vollanes legat 1910-1960

Møtebok, foreldrelaget Tannvikvågen (privat) 1965-1971

Laster...