Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Anbud

 

Innkommet anbud

     

     

Anbudsdokument skal komme i tydelig merka konvolutt/pakke. Konvolutten/pakken skal ikke åpnes, men stemples på utsiden. Oppbevares i safe inntil anbudsåpning. Det er kommunalsjef/rådmann og 1-2 pers. + evt tilbudsgivere som er tilstede under anbudsåpninga.

Hjemmel skal være Ofl. §23, Jf Fl. §13.

Åpnet/ikke merket anbud legges tilbake i konvolutten og forsegles med tape. Konvolutten merkes med følgende tekst: Åpnet av Servicekontoret ved NN, dato og klokkeslett. Det blir laget en nummerert liste over alle innkomne anbud/pakker.

Etter anbudsåpning journalføres alle innkomne anbud.

Det anbudet som blir antatt, journalføres og skannes i sin helhet. De andre anbudene blir oppbevart til klagefristen er utgått og makuleres da i sin helhet.

Laster...