Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Snillfjord kommune er medlem i IKA Trøndelag.

Det er IKA Trøndelag som tar hånd om vårt deponerte arkivmateriale og som bistår kommunen med råd og veiledning. 

Snillfjord kommune har i dag ca 41 hyllemeter deponert i papir. I tillegg kommer elektroniske fagsystemer og uttrekk fra elektronisk arkiv (ESA).

Det er ikke foretatt uttrekk fra deponerte elektroniske system, men hele databaser er levert.

Laster...