Arkivplan.no

Arkivserie/arkivdeler

Alle arkivserier/deler med -16 på er i bruk.

Eldre arkivserier/deler med årstall og de uten årstall er periodisert.

Arkivseriene/delene følger valgperiodene og periodiseres da.

 Fra 26.03.1999 til 31.12.2006 ble K2000 brukt som elektronisk journalsystem. Inngående post ble journalført, men ikke scannet inn. Utgående post og notater ble produsert og lagret i K2000. Det er papirarkiv som gjelder for denne perioden.

Laster...