Utskriftsvennlig versjon

Tilrettelegging av arkiv for publikum

Snillfjord kommune har ikke rettelagte arkiv for publikum.

Ønsker noen innsyn i arkivet, fremmes først en skriftlig henvendelse til kommunen.

Post/arkiv-personalet sjekker om vi har noe i forhold til henvendelsen og gir tilbakemelding til vedkommende.

Har vi det, vil vi stille et rom til disposisjon slik at vedkommende kan få se arkivmaterialet der, kopiering/scanning  av materialet ordnes også.

Gjelder det innsyn i arkiv som er deponert, er det leder for post/arkiv som sender en forespørsel til IKA Trøndelag.

Laster...