Utskriftsvennlig versjon

Oversikt arkivlokaler

Oversikt over Snillfjord kommunes arkivlokaler:

Hovedarkiv: Emne/elev/personal - kjeller Rådhus

Hovedarkiv: Økonomi - kjeller Rådhus

Hovedarkiv: PPT/Psykisk helse - kjeller Rådhus

Hovedarkiv: Møteprotokoller/kultur - kjeller Rådhus

Hovedarkiv: Pasientjournaler Snillfjord Omsorgssenter - kjeller Snillfjord Omsorgssenter. (Dette arkivet ryddes nå og klargjøres for deponering snarest)

Hovedarkiv: Landbruk/teknisk (eldre) - 1.etg. Rådhus

Hovedarkiv: Landbruk/bygg (gbnr) - karusellskap 2. etg. Rådhus. (Byggesak er scannet og ligger i BraArkiv)(Landbruk skal også scannes og legges inn i BraArkiv)

Hovedarkiv: Deling/Oppmåling - arkivskap 2.etg Rådhus (Skal scannes og legges inn i BraArkiv).

"Arbeidsarkiv" i papir finnes rundt omkring på enhetene. Disse er kopier av fag-/saksarkiv som makuleres etter bruk. 

Laster...