Utskriftsvennlig versjon

Liste over fagsystemer - avdelingsvis

Oppvekst:

Visma Flyt Skole

NovaSchem Timeplan

Fronter

MicroSoft Office

Helse og omsorg:

Gerica Pro

Visma Enterprise Ressursstyring

WinMed2 Helsestasjon

Samfunnsutvikling:

Micromarc3

Personal:

Visma Enterprise HRM

KF Infoserie

Teknisk:

Securitas Alarm

EA Datasentral

Gemini VA

GisLine Arealplan

Gemini Landmåling

GisLine Matrikkel

BraArkiv

MapGraph

UMS PAS

GisLine kart

Arkiv:

BraArkiv

ESA8

Økonomi:

Visma Enterprise Økonomi

Visma Budsjett

Sofie

Barnevern:

Visma Familia Barnevern (Hemne)

Landbruk:

Leveransedatabasen

LIB

Estil Reg

Wespa/Estil PT

Rob

NAV:

Socio (Hemne)

IKT:

Areto

VMWARE

Fellessystemer:

Alcatel telefonløsning

UMS Servicevarsling

KF Skjema

eFeide

MS Office

CustomPublish

Exhange

DSB_CIM

ESA8

Laster...