Utskriftsvennlig versjon

Anbud

 

Innkommet anbud

     

     

Anbudsdokument skal komme i tydelig merka konvolutt/pakke. Konvolutten/pakken skal ikke åpnes men stemples på utsiden. Oppbevares i låst skuffe inntil anbudsåpning.

Hjemmel skal være Ofl. §23, Jf Fl. §13.

Åpnet/ikke merket anbud legges tilbake i konvolutten og forsegles med tape. Konvolutten merkes med følgende tekst: Åpnet av Servicekontoret ved NN, dato og klokkeslett. Det blir laget en nummerert liste over alle innkomne anbud/pakker.

Etter anbudsåpning journalføres alle innkomne anbud.

Det anbudet som blir antatt, journalføres og skannes i sin helhet. De andre anbudene blir oppbevart til klagefristen er utgått

Laster...