Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Snillfjord kommune er medlem i IKA Trøndelag.

Det er IKA Trøndelag som tar hånd om vårt deponerte arkivmateriale og som bistår kommunen med råd og veiledning. 

Snillfjord kommune har i dag ca 30 hyllemeter deponert i papir og uttrekk fra elektronisk arkiv (ESA) hos IKA Trøndelag IKS. 

Laster...