Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmann er øverste administrative leder og vedkommende har 4 kommunalsjefer under seg som har ansvar for hvert sitt område.

 

Kommunalsjef Helse og Personal

Kommunalsjef Oppvekst og kultur

Kommunalsjef Økonomi

Kommunalsjef Teknisk

 

Under disse kommunalsjefene sitter det ledere/fagledere/avdelingsledere som har ansvar for hver sin enhet/sitt felt.

Under disser kommer saksbehandlere, konsulenter, assistenter osv

Laster...