Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmann er øverste administrative leder og vedkommende har 3 kommunalsjefer under seg som har ansvar for hvert sitt område.

 

Under disse kommunalsjefene sitter det ledere som har ansvar for hver sin enhet.

Kommunalsjef Helse og Personal

Kommunalsjef Oppvekst og kultur

Kommunalsjef Økonomi

Teknisk avdeling er lagt under Rådmannen

Laster...