Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

 Oversikt over styrer/nemnder/råd i Snillfjord kommune:

Snillfjord kommunestyre

Snillfjord formannsskap

Komite I (Bolig/næringsbygg)

Komite II (Næringsutvikling)

Administrasjonsutvalg

Arbeidsmiljøutvalg

Valgstyre

Klagenemnd

Kontrollutvalg

Skattetakstnemnd

Overskattetakstnemnd

Trafikksikkerhetsutvalg

Eldreråd

Vindkraftkomite

Forliksråd

Likestillingsutvalg

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Vannregion Trøndelag

Skoleutvalg for videregående skoler

Overformynderi

Styrende organ for HAMOS

IKA Trøndelag

Hemne Kraftlag

Rådet for Torshus Folkehøgskole

Representant i Samarbeidsutvalget for skole/barnehage

Heimevernsnemnd

Snillfjord Kirkelige Fellesråd

Snillfjord kommune har 17 medlemmer i kommunestyre, inkludert formannskapet med 5 medlemmer.

I rådene/utvalgene sitter det medlemmer som er valgt ut i fra politisk behandling i K-styre.

Laster...